BruNett+

Humán-ügyviteli szoftver

Login

17.1.0.

  1208A 123-ik sor egészségbizt járulékok kerekített értéke is megjelenik.
  Ha 'havibér marad' jelölve van a cégparamétereknél, akkor a távolléti díj számítása a régi.
  Távolléti díjnál pótlékrész 30%-át ledolgozott órához méri.
  Fizetett szabadságkeret arányosítás napi munkaidővel.