BruNett+

Humán-ügyviteli szoftver

Login

17.3.4.

  Szabadságkeret számolások javítása (órára/napra).
  Táppénz számítás megelőző 180 nap esetén tárgyhavi és első törthavi érték javítása.
  Bérkiegészítés garantált minimálbér esetén (közép/felsőfokú végzettségnél).