BruNett+

Humán-ügyviteli szoftver

Login

17.3.8.

  1308A 115. sor visszállítás.
  1308M rehab járadékosok adatai is az 562. sorba kerülnek.
  1308A 94. sor kitöltése.