BruNett+

Humán-ügyviteli szoftver

Login

17.8.1.

  Banki utalási jegyzéken EVÁs cégek szakképzési hozzájárulása negyedévente és kerekítve.
  Szabadság jogszerző idő számítás javítása kieső idők jobb figyelésével.
  2012-ben bkj határt túllépettek munkáltatói terheinek számítása.
  Bankszámlaszám figyelés (csak 16 és 24 hosszú számlaszámokat enged beírni).
  Szoc hj kedvezmény szétosztás javítása különböző napi munkaidős változatokra.
  1208M 567. sor 5ös kód nem beírás.
  1208M FEOR 41-es alkminkódnál nem megy ki.
  1208M sorszám javítás, ha két azonos alkimkódú jogviszony pont ugyanazon a napo kezdődőtt.       
  Törzsanalitikában lehet csak az aktívakat kérni.
  Baleseti táppénz javítás kézell felvitt nemrendszeres kifjogcím esetén.
  Munkavállaló felmondása 30 nap felmondási idővel jár.
  Napibérese esetben megfelelő személybért kiválasztása.