BruNett+

Humán-ügyviteli szoftver

Login

18.0.9.

  Igazolás az álláskeresési járadékról 16.pont csak az adott jogviszonyra vonatkozik.
  Távollét óratartalma beírható.
  Betegszabadság csak jogviszony kezdet/véggel arányosítandó.