BruNett+

Humán-ügyviteli szoftver

Login

18.5.4.

  Két új kifjogcím: Üzletrész v.vás.a.m. és adózó.
  Törzsadat analitika kibírja, ha 200nál is több lehetséges értéke van egy megjelölőnek.
  Törzsadat napra szűrés felülírja a hónapra szűrést.
  Túlóra alapóra nem pótlékóra(díjazásnál van jelentősége).
  Törzsanal nem írja ki többször a nem változott adatokat.
  1308M 425 javítása.
  1308M 542,543 kitöltése.
  1308M 455 kitöltése mezőgazdasági őstermelők esetén.
  Táppénz jogfolytonosság megállapítása táppénzszámításnál.
  Nem normál munkarendűek szabadsága is alapvetően napban jelenik meg.
  Előző munkaviszonyok táblában új adat: táppénz szempontjából jogfolytonos.
  Kilépő adatlapon gyűjtünk belépő adatokat évközben induló cégnél.
  GYED első hat hónap szabadság jogszerző idő.
  Nyugdíj jelleg megjelenés javítás törzsanalban.
  Közfoglalkoztatottaknál az ünnep továbbra is fizetett.
  Fizetett távollét jogszerző idő.
  Ünnepnap nem munkanap szochj kedvezménynél.