BruNett+

Humán-ügyviteli szoftver

Login

25.0.1.

18M30.
19T1041.
19T1041-es bevalláson 2018 végi nyugdíjas kiléptetés. (szilveszternek kell a választott intervallumba esnie)
2019-es törvényi változások.
Új egyedi jogviszony adat: szoc hj. fizetési kötelezettség.
Távolléti díj javítás, tört havi munkaóraszám esetén.
Negyedéves OEP listán gyerek születési idejének javítása.
Végkielégítés javítás évváltás közelében.
Gondnokok/képviselők kezelése kifizetéseknél.
Kifjogcímeknél megadható, hogy hóköziben is számolandók. (Óvatosan használandó, mert elszámolásnál megváltozhat az értéke)
OEP adatmegállapító lap csinosítás.

Brp0107