BruNett+

Humán-ügyviteli szoftver

Login

25.6.9.

2019-es táppénzmaximumok.
Üzemi balesetre nincs havi korlát.
1908M 08 lapon jelzés, ha a személy nem biztosított.
1908M 314. sor javítás, ha megbízási díjasként érvényesíthető családi adókedvezmény van.
Banki utalás közleménybe cég megnevezése.
Kilépő adatlap első sorába a teljes pénzjuttatás.
Egyedi jogviszonyban jelölhető a szociális hozzájárulás kötelezettség (egyéni teher).

Brp0225